Etter- og videreutdanninger ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger.

Høgskolen i Østfold tilbyr både ordinære etter- og videreutdanningsløp som finansieres via grunnbevilgningen, og etter- og videreutdanningsløp som dekkes av oppdragsgivere og deltakerne selv.  Ordinære løp betyr at søkere til disse studiene inngår i et ordinært studieforløp, og kan ha rett på lån og/eller stipend fra Lånekassen.

Se alle våre etter- og videreutdanningerSenter for kompetanseutvikling (SKUT)

Les mer om Senter for kompetanseutvikling (SKUT)Mange opplever behov for faglig oppdatering ut fra et økende kompetansekrav, og endringer i samfunns- og arbeidsliv.

Senter for kompetanseutvikling (SKUT) er høgskolens administrative enhet for etter- og videreutdanning på deltid. SKUT har mange års erfaring med å tilrettelegge for gode læringsprosesser for voksne i arbeid.

Virksomheten er ikke statlig finansiert, det vil si at studier, kurs og oppdrag betales av oppdragsgivere eller deltakerne selv.

Se alle tilgjengelige studier ved Senter for kompetanseutvikling (SKUT) på deres hjemmesider