Etter- og videreutdanninger ved Høgskolen i Østfold

Høyskolen tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger, i form av fleksible kurs og studier.

Mange opplever behov for faglig oppdatering ut fra et økende kompetansekrav, og endringer i samfunns- og arbeidsliv. Høgskolen i Østfold tilbyr både ordinære etter- og videreutdanningsløp som finansieres via grunnbevilgningen, og etter- og videreutdanningsløp som dekkes av oppdragsgivere og deltakerne selv (HiØ VIDERE).

Se alle våre etter- og videreutdanninger
  

HiØ VIDERE

Høgskolestyret har vedtatt at Senter for kompetanseutvikling ved Høgskolen i Østfold endrer navn til HiØ VIDERE med virkning fra 1. januar 2015.

HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for etter- og videreutdanning på deltid og har mange års erfaring med å tilrettelegge for gode læringsprosesser for voksne i arbeid.

Enheten skreddersyr oppdragsstudier i samarbeid med private og offentlige aktører. Ønsker din virksomhet kompetanseheving for sine ansatte i form av kurs eller studier, ta kontakt med HiØ VIDERE

Studier, kurs og oppdrag betales av oppdragsgivere eller deltakerne selv.

Les mer om HiØ VIDERE