Restetorget

Ledige studieplasser etter hovedopptaket til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold publiseres på denne nettsiden.

Vi har ledige studieplasser på spesialordninger for ingeniørfag:

Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien

Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien

Bachelorstudieum i ingeniørfag - maskin, TRESS

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS

For å søke på ledige studieplasser i det lokale opptaket må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Opptakskravet til studier i lokalt opptak finner du i Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold - gjeldende for opptak i studieåret 2017-2018.

Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet. Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst.

Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Ledige studieplasser på videreutdanninger, påbyggingsstudier, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning annonseres 3. juni.

Oversikt over ledige studieplasser på års- og bachelorstudier etter hovedopptaket annonseres på Samordna opptak 19 Juli.

GronnGangSortHvitBHA.jpg