Restetorget

Ledige studieplasser etter hovedopptaket til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold publiseres på denne nettsiden. Listen over ledige studieplasser oppdateres fortløpende. For å søke på ledige studieplasser i det lokale opptaket må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Generell informasjon

Opptakskravet til studier i lokalt opptak finner du i Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold - gjeldende for opptak i studieåret 2017-2018.

Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet. Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst.

Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Snarveier:Ledige studieplasser i Lokalt opptak

Engelsk påbyggingsstudium
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Fransk påbyggingsstudium
IKT for lærere
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, engelsk
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, fransk
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, tysk
Masterstudium i norsk i skolen
Masterstudium i psykososialt arbeid
Masterstudium i spesialpedagogikk
Matematikk 1
Norsk påbyggingsstudium
Norsk 2
Pedagogisk veiledning
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13
Religion, livssyn og etikk 1
Spansk påbyggingsstudium
Statsvitenskap påbyggingsstudium
Tysk påbyggingsstudium

Ledige studieplasser ved HiØ VIDERE

Big Data Analytics
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi
Helserett og saksbehandling

Konsekvenspedagogikk 1
Konsekvenspedagogikk 2
Lean transformasjon
Personaladministrasjon/personalledelse
Pedagogikk - grunnleggende enhet (Halden)
Spesialpedagogikk 1 (Halden)

Ledige studieplasser ved Kompetanse for Kvalitet

Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn.
Engelsk 1: 5.-10. trinn
Engelsk 2: 5.-10. trinn
Engelsk 2: 1.-7. trinn
Matematikk 1: 1.-7. trinn
Matematikk 1: 5.-10. trinn 
Matematikk 2: 5.-10. trinn
Norsk 2: 5.-10. trinn
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn