Videreutdanninger (betalingsstudier)

Du søker opptak til videreutdanninger (betalingsstudier) ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

Opptakskrav og søknadsfrister finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen. Har du spørsmål om opptak vennligst kontakt opptakskontoret. Spørsmål vedrørende betaling, studieprogram og studiegjennomføring skal rettes til HiØ VIDERE.