Viktige datoer

Kalender for opptak til bachelorstudier og årsstudier i samordna opptak finner du her.

Søknadsfrister for videreutdanning (betalingsstudier) finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen.

Opptak ved Høgskolen i Østfold
Viktige hendelser
Master*
videreutdanning
Praktisk pedagogisk utdanning(PPU)
Tress, Y-vei og ForkursVinteropptak

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering*

01.02

01.02

 01.09

Søknadsfrist*

01.03

01.03

 01.10

Frist for opplasting av dokumentasjon*

05.03

05.03

 07.10

Frist for omprioritering i søknad

15.05

15.04

 30.10

Frist for innsending av dokumentasjon for skolegang/ eksamener tatt våren/høsten

01.07

01.07

01.01

Hovedopptak

31.05

30.04

15.11 

Ledige studieplasser annonseres

fra 03.06

fra 02.05

fra 18.11

Suppleringsopptak fra ventelister

fra 15.06

fra 15.05

fra 27.11

*  Søknadsweb åpner for registering av søknader 1.januar for internasjonale søkere til Master in Applied Computer Science. Søknadsfristen er 1.februar. Frist for å laste opp dokumentasjon er 8.februar.

 Opptak til ledige studieplasser i sommersesongen avsluttes 1. september.