Samfunnsfag, årsstudium

Generelt om studiet

Er du interessert i skolefaget samfunnsfag? Er du nysgjerrig på verdens og Norges historie og geografi, hvordan samfunnet endrer seg, hva som endrer seg, og ikke minst hvorfor? Årsstudiet i samfunnsfag vil gi deg verktøy og kunnskap til å finne svarene på disse spørsmålene.

Årsstudiet er delt inn i fire emner, knyttet til fagområdene historie, geografi og samfunnskunnskap. Studiet vil gi deg en bred forståelse for samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, og utvikle dine analytiske evner i samfunnsvitenskapelige spørsmål. Studiet vil gi deg både faglig fordypning i fagområdene og kunnskaper om hvordan du formidler kunnskapen til elevene i undervisningen. Læringen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og utflukter. Årsstudiet i samfunnsfag bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2014 10:50

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av et forutgående løp mot Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Øtsfold og kompetanse som adjunkt.

Yrkesmuligheter

Som en videreutdanning til en lærerutdanning, eller som en del av et forutgående løp mot en Praktisk-pedagogisk utdanning, kvalifiserer studiet deg til å undervise i samfunnsfag i grunnskolens 5.-10. trinn. Studiet er også relevant for undervisning i fellesfaget samfunnsfag i den videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2015
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 680
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69215000 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.