Samfunnsfag, årsstudium

Generelt om studiet

Innføring av masterkrav for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU) er utsatt to år (siste frist med dagens opptakskrav er 1. mars 2018), se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 8. april 2016. 
Dette gjør at studenter som startet på et fulltids utdanningsløp mot PPU høsten 2014 og høsten 2015, vil ha mulighet til å søke seg inn på PPU med oppstart høsten 2017 og 2018 før de nye kravene trår i kraft. Dette under forutsetning av at de ikke får forsinkelser i utdanningsløpet.

Er du interessert i skolefaget samfunnsfag? Er du nysgjerrig på verdens og Norges historie og geografi, hvordan samfunnet endrer seg, hva som endrer seg, og ikke minst hvorfor? Årsstudiet i samfunnsfag vil gi deg verktøy og kunnskap til å finne svarene på disse spørsmålene.

Årsstudiet er delt inn i fire emner, knyttet til fagområdene historie, geografi og samfunnskunnskap. Studiet vil gi deg en bred forståelse for samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, og utvikle dine analytiske evner i samfunnsvitenskapelige spørsmål. Studiet vil gi deg både faglig fordypning i fagområdene og kunnskaper om hvordan du formidler kunnskapen til elevene i undervisningen. Læringen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og utflukter. Årsstudiet i samfunnsfag bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 18.12.2015 08:46

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av et forutgående løp mot Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold og kompetanse som adjunkt.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-pedagogisk utdanning.

Krav om masterutdanning for PPU gjelder fra våren 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Studiet er også relevant for undervisning i fellesfaget samfunnsfag i den videregående skole.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 680
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69215000 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet