Engelsk, årsstudium

Generelt om studiet

Innføring av masterkrav for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU) er utsatt to år (siste frist med dagens opptakskrav er 1. mars 2018), se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 8. april 2016. 
Dette gjør at studenter som startet på et fulltids utdanningsløp mot PPU høsten 2014 og høsten 2015, vil ha mulighet til å søke seg inn på PPU med oppstart høsten 2017 eller 2018 før de nye kravene trår i kraft. Dette under forutsetning av at de ikke får forsinkelser i utdanningsløpet.

Engelsk er verdens mest utbredte språk, snakkes som morsmål av over 360 millioner mennesker og av enda flere som andrespråk. Behersker du et profesjonelt engelsk språk vil det kunne gi deg fortrinn på arbeidsmarkedet, enten du jobber i privat næringsliv eller offentlig sektor.

All undervisning foregår på engelsk, og du vil gjennom lesning og analyse av litteratur og deltakelse på forelesninger og seminarer få innsikt i kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, spesielt USA og Storbritannia. Etter endt studium vil du ha utviklet et rikere ordforråd og styrket din skriftlige og muntlige engelsk, både med tanke på grammatikk, uttale og stilrepertoar.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:39

Videre utdanning

Årsstudiet i engelsk vil i tillegg til din eksisterende utdanning gi deg en internasjonal profil, men kan også inngå i en bachelorgrad, for eksempel vårt Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur som tilbys ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

I tillegg til å gi et solid grunnlag for videre studier er gode engelskkunnskaper en forutsetning i mange bedrifter i næringslivet og i offentlig sektor, spesielt innen reiseliv, IKT, offshore og maritim virksomhet. Sammen med godkjent lærerutdanning gir studiet undervisningskompetanse i engelsk i skolen.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Engelsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 170
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Siv Skaarer

Tlf
69215000 - Spør etter Siv.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet