Fransk, årsstudium

Generelt om studiet

Er du glad i fransk språk og kultur, og har du grunnleggende franskkunnskaper fra før? Vårt nettbaserte årsstudium i fransk vil gi deg en særegen internasjonal profil som kan åpne døren til mange spennende arbeidsmuligheter, eller videre studier på bachelor- og masternivå.

Årsstudiet i fransk er fleksibelt, og gjennomføres på heltid over ett år, men kan også tas på deltid over to år. Som nettstudent får du tilgang til vår læringsplattform hvor du kan jobbe med oppgaver, se videoforelesninger og diskutere faglige temaer med studenter og lærere i et eget forum. All muntlig undervisning skjer på fransk og foregår i et virtuelt klasserom 2-3 kvelder i uken, hvor du kan høre og kommunisere med dine medstudenter og lærere.

Gjennom rollespill og presentasjoner får du praktisert fransk i plenum, og du vil hele veien få tett oppfølging og veiledning fra lærere. Du må som deltidsstudent påregne 10-15 timers arbeid per uke, og 20-30 timer som heltidsstudent. Ønsker du å virkelig ta steget fullt ut, har du muligheten til å ta et 4-ukers studieopphold ved et språksenter i Frankrike.

Det anbefales forkunnskaper tilsvarende fransk nivå II fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 16.12.2015 13:01

Videre utdanning

Studiet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Sammen med godkjent lærerutdanning eller som del av bachelorgrad med 90 studiepoeng i fransk, danner studiet også grunnlag for å søke opptak til masterstudiet Fremmedspråk i skolen, deltid ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

Sammen med godkjent lærerutdanning gir årsstudiet deg kompetanse til å undervise fransk i skolen. Du vil også stå sterkere som kandidat til internasjonale stillinger i næringslivet og offentlig forvaltning.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Fransk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 610
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69215000 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet