Tysk, årsstudium

Generelt om studiet

Med 100 millioner tysktalende mennesker midt i Europa er kunnskap om tysk språk og kultur en viktig ballast for deg som søker internasjonale forbindelser.

Årsstudium i tysk er et fleksibelt nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to år. To til tre samlinger hvert semester ved avdelingen i Halden er et tilbud til den som har anledning til å delta på disse.

Du lærer å beherske tysk både muntlig og skriftlig og får innsikt i sentrale temaer innenfor språk, litteratur og kultur. Evnen til interkulturell kommunikasjon er viktig, og du øker forståelsen for levesett og tradisjoner i tysktalende land. Du undervises i muntlig og skriftlig språkferdighet, grammatikk, litteratur og kulturkunnskap. All undervisning foregår på tysk, og du anbefales å ha tyskkunnskaper tilsvarende nivå I eller II fra videregående skole (B/C-språk).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2014 10:31

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå om en del av en bachelorgrad, og sammen med en godkjent pedagogisk utdanning gir det deg kompetanse til å undervise tysk i skolen. Man kan også søke tysk påbyggingsstudium på 30 studiepoeng ved Høgskolen i Østfold

Yrkesmuligheter

Tyskkunnskaper er svært viktig innenfor en rekke bransjer i eksport og turisme, ettersom Tyskland er vår største samarbeidspartner på disse feltene. Studiet er også svært relevant for andre yrker der språk- og kulturkunnskaper står sentralt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år. (Evt. deltid avtales etter opptak)
Semesterstart
Høst 2015
Språk
Tysk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 244
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Tone Skråning

Tone Skråning

Tlf
69215000 - Spør etter Tone.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.