Tysk, årsstudium

Generelt om studiet

Med 100 millioner tysktalende mennesker midt i Europa er kunnskap om tysk språk og kultur en viktig ballast for deg som søker internasjonale forbindelser. Det er også et stort behov for tysklærere. Ønsker du å jobbe i skolen, er tysk et nøkkelfag.

Årsstudium i tysk er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to år.  Som et supplement til nettundervisningen tilbys det 3 samlinger pr. semester. Samlingene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de som ønsker det og har anledning til å reise til Halden. Det anbefales å delta på samlingene dersom du har mulighet til det. Den første samlingen finner sted 24.-25. august, og de andre samlingene arrangeres i oktober og november (datoer vil være klare ved studiestart).

Undervisning
Du undervises i muntlig og skriftlig språkferdighet, grammatikk, litteratur og kulturkunnskap. Du lærer å beherske tysk både muntlig og skriftlig og får innsikt i sentrale temaer innenfor språk, litteratur og kultur. Evnen til interkulturell kommunikasjon er viktig, og du øker forståelsen for levesett og tradisjoner i tysktalende land.

Forkunnskaper
All undervisning foregår på tysk, og du anbefales å ha tyskkunnskaper tilsvarende nivå B2 i henhold til det europeiske rammeverk for språk.

Har du lyst til å forberede deg til tyskstudiene - se våre lesetips her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 19.12.2016 08:58

Videre utdanning

Fullført Tysk årsstudium kvalifiserer for opptak til Tysk påbyggingsstudium, 30 studiepoeng ved Høgskolen i Østfold.

Studiet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Sammen med godkjent lærerutdanning eller som del av bachelorgrad med 90 studiepoeng i tysk, danner studiet også grunnlag for å søke opptak til masterstudiet Fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-Pedagogisk utdanning.
Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Yrkesmuligheter

Tyskkunnskaper er svært viktig innenfor en rekke bransjer i eksport og turisme, ettersom Tyskland er vår største samarbeidspartner på disse feltene. Studiet er også svært relevant for andre yrker der språk- og kulturkunnskaper står sentralt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år (evt. deltid avtales etter opptak).
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Tysk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 244
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet