Tysk, årsstudium

Generelt om studiet

Innføring av masterkrav for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU) er utsatt to år (siste frist med dagens opptakskrav er 1. mars 2018), se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 8. april 2016. 
Dette gjør at studenter som startet på et fulltids utdanningsløp mot PPU høsten 2014 og høsten 2015, vil ha mulighet til å søke seg inn på PPU med oppstart høsten 2017 eller 2018 før de nye kravene trår i kraft. Dette under forutsetning av at de ikke får forsinkelser i utdanningsløpet.

Med 100 millioner tysktalende mennesker midt i Europa er kunnskap om tysk språk og kultur en viktig ballast for deg som søker internasjonale forbindelser.

Årsstudium i tysk er et fleksibelt nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to år. Det vil bli arrangert 2-3 samlinger pr. semester selv om dette er et nettstudium. Samlingene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de som ønsker det og har anledning til å reise til Halden. Det anbefales å delta på samlingene dersom man har mulighet til det.

Samlingsdatoene høsten 2016:

25.-26. august
6.-7. oktober
10.-11. november

Du lærer å beherske tysk både muntlig og skriftlig og får innsikt i sentrale temaer innenfor språk, litteratur og kultur. Evnen til interkulturell kommunikasjon er viktig, og du øker forståelsen for levesett og tradisjoner i tysktalende land. Du undervises i muntlig og skriftlig språkferdighet, grammatikk, litteratur og kulturkunnskap. All undervisning foregår på tysk, og du anbefales å ha tyskkunnskaper tilsvarende nivå I eller II fra videregående skole (B/C-språk) - eventuelt på nivå B2 i henhold til det europeiske rammeverk for språk.

Har du lyst til å forberede deg til tyskstudiene - se våre lesetips her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 16.12.2015 13:15

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå om en del av en bachelorgrad, og sammen med en godkjent pedagogisk utdanning gir det deg kompetanse til å undervise i tysk i skolen. Man kan også søke tysk påbyggingsstudium på 30 studiepoeng ved Høgskolen i Østfold

Yrkesmuligheter

Tyskkunnskaper er svært viktig innenfor en rekke bransjer i eksport og turisme, ettersom Tyskland er vår største samarbeidspartner på disse feltene. Studiet er også svært relevant for andre yrker der språk- og kulturkunnskaper står sentralt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år. (Evt. deltid avtales etter opptak)
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Tysk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 244
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69215000 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet