Spansk, årsstudium

Generelt om studiet

Er du opptatt av spansk og latinamerikansk kultur og litteratur, og ønsker du å utvikle dine språkkunnskaper og ferdigheter innen spansk språk? Spansk er et av verdens største språk, og vårt nettbaserte årsstudium i spansk vil derfor gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier på bachelor- og masternivå. Spansk er også et etterspurt fag i norsk skole.

Årsstudiet i spansk er fleksibelt og gjennomføres på deltid over to år, eller på heltid over ett år. Gjennom vår nettbaserte læringsplattform vil du kunne oppdatere deg på fagstoff og jobbe med oppgaver på egen hånd eller sammen med andre. Undervisningen foregår på spansk i et virtuelt klasserom 2–4 ganger i uken (deltid/heltid), på dag eller ettermiddag. Her kan du både se, høre, diskutere faglige temaer og kommunisere med medstudenter og lærere.

Undervisningen består av varierte arbeidsformer og stor grad av studentaktivitet. Hele veien vil du få oppfølging og veiledning fra lærere. Hvert semester arrangerer vi 2-3 frivillige samlinger i Halden med mulighet for repetisjon av gjennomgått fagstoff.

Det anbefales forkunnskaper tilsvarende spansk nivå II fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2014 10:30

Videre utdanning

Fullført Spansk årsstudium kvalifiserer til opptak til Spansk påbyggingsstudium og kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

Sammen med godkjent lærerutdanning gir årsstudiet deg undervisningskompetanse i spansk i skolen. Årsstudiet i spansk er relevant for ulike yrker i næringslivet og offentlig sektor, der språk og kultur står sentralt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år. (Evt. deltid avtales etter opptak)
Semesterstart
Høst 2015
Språk
Spansk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224.912

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Arild Aase Flobak

Arild Aase Flobak

Tlf
69215000 - Spør etter Arild Aase.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.