Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien

Generelt om studiet

Dataløsningene fra i går er sjelden egnet til å løse morgendagens behov. Som dataingeniør er du med på å utvikle systemene som skal prege framtiden. En ingeniør er lært opp til å se faget sitt i sammenheng med samfunnet rundt seg og forstå kompliserte strukturer. Med denne utdanningen kan du bidra på alle felt innenfor data- og IT-sektoren.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.

De første to årene vil du lære grunnleggende datafag som programmering, databaser, operativsystemer og datakommunikasjon. Realfag og samfunnsfag er også viktige i en ingeniørutdanning og undervises også de første to årene. I tredje studieår vil du lære om intelligente systemer og bruk av IT i virksomheter og industri. Her lager du programmer som håndterer både tekniske og administrative systemer i en bedrift. Det er praktisk vinkling på de fleste fag, og du vil jobbe med problemstillinger som er hentet fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Særlig gjelder dette den avsluttende bacheloroppgaven i sjette semester.

Det er mulig å ta ett eller to semestre ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Dette foregår eventuelt i andre eller tredje studieår.

Opptakskrav

Relevant fag- / svennebrev fra Reform 94 eller kunnskapsløftet.
For søkere med fagbrev uten lærlingetid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders relevant praksis.

Følgende fag- / svennebrev anses som relevante:

  • IKT servicefag
  • Fag- / svennebrev som bygger på VG1 elektrofag

Søkere med annet tilsvarende og relevant fagbrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.

Sist oppdatert: 18.12.2014 10:26

Videre utdanning

Bestått studium kvalifiserer for opptak til vårt eget Masterstudium i anvendt informatikk. Du vil også være kvalifisert til å søke andre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for personer med gode IT-kunnskaper i alle deler av samfunnet. Kandidater med bachelorgrad i ingeniørfag, data er etterspurte til stillinger som dataingeniør, programmerer, systemutvikler, IT-konsulent, prosjektleder, driftsansvarlig eller til utvikling av smarte IT-løsninger innen industri-, energi-, helse- og miljøsektoren.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år + sommerkurs
Semesterstart
Juni 2015
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224.1014

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69215000 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 1. mars! right


Søking åpner 1.februar.