Viktige datoer

1.februar | LOKALT OPPTAK og SAMORDNA OPPTAK

1.mars | LOKALT OPPTAK

Søknadsfristen gjelder:

1.mars | SAMORDNA OPPTAK

Søknadsfristen gjelder:

15.april | SAMORDNA OPPTAK

Søknadsfristen gjelder:

15.mai | BETALINGSSTUDIER

Høst 2014 | LOKALT OPPTAK

Søknadsfristene gjelder: