Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Generelt om studiet

Har du høyere utdanning fra før? Går du med en lærerspire i magen? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen.

Som navnet avslører, vil du på Praktisk-pedagogisk utdanning lære hvordan du kan anvende den kunnskapen du allerede har, i en undervisningssituasjon. I tillegg vil du få det pedagogiske fundamentet til å kunne begrunne hvorfor du velger bestemte undervisningopplegg og metoder. Pedagogikk, som er teorigrunnlaget for hvordan vi mennesker lærer, og hvilke metoder og midler som bidrar til læring, er med andre ord en sentral komponent i studiet.

I studiet lærer du også å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet. Som en integrert del av studiet vil du få 12 ukers praksis gjennom utplassering på en skole eller opplæringsinstitusjon høgskolen har avtale med.

I studieåret 2016-2017 kan du ta PPU med bakgrunn i følgende fag: Fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk og tysk), kroppsøving/idrett, kunst og håndverk/formgiving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, religion livssyn og etikk, samfunnsfag (samfunnslære, historie og geografi), spesialpedagogikk (ifølge forskrift til opplæringsloven kapittel 14, må du ha et skolefag på minimum 60 studiepoeng i tillegg til spesialpedagogikkutdanningen, for å kvalifisere til lærer) og drama/teater.

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.
Praktisk Pedagogisk Utdanning finnes også som deltidsstudium over to år, og det er også en egen deltidsmulighet for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

PPU heltid er et fulltidsstudium på ett år med undervisning på dagtid. Praksis er fordelt med en periode både på høst og vår. Praksis gjennomføres primært på skoler som høgskolen har inngått et spesielt samarbeid med.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6

Merk: Fra og med høsten 2017 vil minstekravet for opptak til PPU være mastergrad.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak for studieåret 2016/2017 er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i ett allmennfaglig skolefag på minimum 80 studiepoeng.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i to allmennfaglige skolefag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver.

Sist oppdatert: 07.01.2016 14:29

Videre utdanning

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Yrkesmuligheter

Avhengig av din fagbakgrunn vil Praktisk Pedagogisk Utdanning kvalifisere deg til å jobbe som lærer på ungdomstrinnet og/eller i videregående opplæring. Noen vil også kunne undervise på høyere nivå, avhengig av nivå og fagsammensetning i den faglige utdanningen. De fleste studentene som fullfører PPU-studiet velger skolen som fremtidig arbeidsplass, men en stor del finner også interessante jobber innenfor opplæringsfunksjoner i næringslivet.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1921
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Anne-Marit Brække

Anne-Marit Brække

Tlf
69215000 - Spør etter Anne-Marit.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 1.mars! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet