Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov? Spesialpedagogikk 1 er studiet for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger, samt nyttig innsikt i forhold som skaper og motvirker funksjonshemminger. Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i barnehage, skole og institusjoner med fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Undervisningen skal fremme de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som det spesialpedagogiske arbeidet krever. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, arbeid i basisgrupper, ekskursjoner og individuelt studiearbeid.

Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet. Studiet er et deltidsstudium over to semestre og organiseres med undervisning på kveldstid. I tillegg kommer arbeid i basisgruppe.

Dette er et betalingsstudium og studiet gjennomføres i Drammen, Buskerud. Studiestedet bestemmes av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst. Studiet søkes ved HiØ VIDERE og ved FU Sør-Øst. Se mer informasjon under knappen "Mer info. om studiet finnes her.."

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og bestått minimum 30 studiepoeng i pedagogiske emner.

Sist oppdatert: 11.03.2016 09:24

Videre utdanning

Studiet vil kunne inngå som del av en bachelor i pedagogiske fag. Høgskolen i Østfold tilbyr også et Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.  

Mer informasjon om studiested

Dette er et samarbeidsstudium. Studiested bestemmes av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Yrkesmuligheter

Teoretisk og praktisk kunnskap om opplæring og individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte behov er etterspurt innenfor mange sektorer hvor læring og utvikling er en sentral del av virksomheten. Studiet er særlig relevant for førskolelærere, allmennlærere og fag- og yrkeslærere som tar sikte på arbeid med barn og unge med særskilte behov. Spesialpedagogisk kompetanse egner seg også for vernepleiere, sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Avklares senere
Språk
Norsk
Studiested
Ikke avklart

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69215000 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Avklares senere