Tilstandsanalyse av boliger 1 (25 studiepoeng)

Generelt om studiet

Boligene blir stadig mer kompliserte, og vi ser en stor etterspørsel etter systematisk gjennomførte tilstandsanalyser. Tilstandsanalyse av boliger 1 gir deg innføring i tilstandsanalyse, lov og regelverk, bygningskonstruksjoner, fukt-, sopp- og råteproblematikk, tekniske anlegg, estetikk og restlevetid. Etter gjennomført studium skal du kunne utføre tilstandsanalyse av boliger etter de krav som NS 3424 og NS 3600 stiller.

Tilstandsanalyse av boliger 1 tilbys som et deltidsstudium over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Tilstandsanalyse av boliger 1 er et betalingsstudium. Studiet tilbys i samarbeid med Norges Eiendomsakademi (NEAK). Studiet er delvis nettbasert, med dagsamlinger i Oslo. Studiet søkes ved Høgskolen i Østfold og ved NEAK.

Studiestart: 23.01.17

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 31.10.2016 08:31

Videre utdanning

Ønsker du å tilegne deg ytterligere kompetanse innenfor byggfag kan du søke på Høgskolen i Østfold sine ingeniørutdanninger og/eller studietilbud innenfor taksering ved Norges Eiendomsakademi. Etter fullført studium i Tilstandsanalyse av boliger 1 kan man også velge å gå videre mot boligsalgsertifisering i Norske Veritas.

Yrkesmuligheter

Sammen med studiene Grunnleggende taksering og Verditaksering av boliger vil du kunne søke om sertifisering i Norges Takseringsforbund innenfor boligtaksering. Da vil du kunne påta deg verdi- og lånetaksering, skrive boligsalgsrapporter og tilstandsrapporter for boliger. Du vil også kunne utføre tilstandsanalyser som grunnlag for vedlikeholdsplanlegging for borettslag, boligsameier og andre eiendomsselskaper. Du kan også søke stillinger i boligbyggelag og eiendomsselskaper for tilsvarende arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
25
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Vår 2017
Språk
Norsk
Studiested
Andre studiesteder (se utdypende i tekst)
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. desember
Ordinær søknadsfrist
02.01.17

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet