Verditaksering av boliger 1 (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å jobbe som takstmann? Verditaksering av boliger vil bl.a. omhandle prinsippene for verditaksering, takseringsobjekter, takseringsmetoder, byggeteknikk og plan- og bygningsloven. Som student skal du etter fullført studium kunne verditaksere alle typer boligeiendommer, blant annet eierseksjoner, ideelle andeler og fritidseiendommer.

Verditaksering av boliger tilbys som deltidsstudium over ett semester, hvor selvstendig arbeid med oppgaveinnleveringer er essensielt. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Verditaksering av boliger er et betalingsstudium. Studiet tilbys i samarbeid med Norges Eiendomsakademi (NEAK). Studiet er delvis nettbasert, med dagsamlinger i Oslo. Studiet søkes ved Høgskolen i Østfold og ved NEAK.

Studiestart: 6. februar 2017

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 13.02.2017 13:47

Videre utdanning

Ønsker du å tilegne deg ytterligere kompetanse innenfor byggfag kan du søke på Høgskolen i Østfold sine ingeniørutdanninger og/eller studietilbud innenfor taksering ved Norges Eiendomsakademi.

Yrkesmuligheter

Utdanningen gir deg et grunnlag for flere karrieremuligheter innenfor blant annet taksering, byggeteknisk rådgivning eller eiendomsforvaltning. For informasjon om krav ved søknad om sertifisering, se Norges Takseringsforbund.

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Vår 2017
Språk
Norsk
Studiested
Andre studiesteder (se utdypende i tekst)
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. desember
Ordinær søknadsfrist
02.01.17

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet