Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. Bli med å utvikle din kompetanse til å utfordre og støtte barnehagebarnas interesser og undring for realfag!

Dette er et studium utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Tilbudet skal gi deg fagkunnskap og pedagogiske verktøy som du kan bruke i det praktiske arbeidet med barn i barnehagen.

Studiet består av to emner som hver har et omfang på 15 studiepoeng:

  1. Naturfag og matematikk i barnehagen
  2. Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen

For å starte på emne 2 må emne 1 være bestått.

Studiet legger i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, der interaksjon med lærere og studenter står sentralt. Studiet skal kombinere ulike læringsarenaer; samlinger ved høgskolen, veiledede nettverksgrupper og praktisk utviklingsarbeid i pedagogiske virksomheter. 

Studiet vil gjøres delvis nettbasert gjennom høgskolens læringsplattform. Du vil selv være med å vurdere ditt eget og medstudenters arbeid underveis. Dette gjøres både i nettverksgruppene og ved studiesamlingene.

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning gjennom strategien "Kompetanse for framtidens barnehage" vil motta 50.000 per ansatt i tilretteleggingsmidler. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om tilretteleggingsmidler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søk studiet ved Udir her

Opptakskrav

Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om tilsetting i relevant stilling.

Sist oppdatert: 18.03.2016 09:03

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
11. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Tina Cathrine Smith

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Tina Cathrine.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her før 11. mai