Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng)

Generelt om studiet

Både nasjonalt og internasjonalt satses det nå massivt på velferdsteknologi samtidig som helse- og sosialtjenesten er i stadig endring.

Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Hedmark tilbyr i samarbeid studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi.

Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å meste sin hverdag. Teknologien kan bidra til å opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.

Økt fokus på brukermedvirkning, kunnskap om innovasjons- og endringsarbeid og bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte, i tillegg til å åpne for nye måter å organisere tjenestene.

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Sist oppdatert: 23.02.2017 10:34

Videre utdanning

Bestått studium kan søkes innpasset i videreutdanningen Velferdteknologi i helse- og sosialtjenestene (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold.

Studieinfo

Studiepoeng
10
Varighet
Deltid over to semestre.
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad + annet (se utdypende i tekst)
Studiekode
S421K
Studieavgift
NOK 20 180
Ordinær søknadsfrist
23. oktober

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Carina Holm

Carina Holm

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Carina.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet