Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer og har behov for å styrke din kompetanse i norskfaget ytterligere?

Språk og identitet er tett knyttet til kultur og identitet. Det er en nøkkel til å forstå vår fortid, vår samtid, og ikke minst delta i samfunnet der vi lever i dag. Norsk er av den grunn det største faget på alle trinn i grunnskolen. Norsk 2: 5.-10. trinn er skreddersydd for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i norsk 1 eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig norsklærer. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre med tre samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Språkhistorie, språkdidaktikk og språklig mangfold er hovedområdene i høstsemesteret. Språk, litteratur og didaktikk er hovedområdene i vårsemesteret.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/ allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Norsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:23

Videre utdanning

Norsk 2: 5. - 10. trinn og Norsk 1: 5. - 10. trinn, gir tilsammen 60 studiepoeng i faget og grunnlag for videre fordypning. Har du en godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk, er du kvalifisert til å søke opptak til Masterstudium i norsk i skolen (120 stp.) ved Høgskolen i Østfold. Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk. For opptak ved andre utdanningsinstitusjoner vennligst se opptakskrav ved den enkelte institusjon.

Yrkesmuligheter

Det er stor oppmerksomhet rundt lese- og skriveopplæring i Norge. Skoler vil derfor være interessert i norsklærere med god fag- og didaktisk kompetanse. Norsk er dessuten blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere framover.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her før 15. mai