Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien

Generelt om studiet

Tar du deg selv i å lese innholdsfortegnelsen på matprodukter? Det er kjemikeren i deg. Kjemien omgir oss på alle kanter og kalles ofte ”den sentrale vitenskap”, fordi den kobler sammen mange ulike områder som for eksempel fysikk, biologi eller materialteknologi. Dette studiet gir deg ekspertise på stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner, og som ferdigutdannet kjemiingeniør vil du ikke bare kunne lese kjemiske formler, men også anvende dem i praksis.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.

Vi tilbyr et godt studiemiljø, med god kontakt mellom lærere og studenter. Mye av tiden vil du tilbringe med oppgaver og eksperimenter på laboratoriet. Den tette dialogen vi har med næringslivet i regionen sikrer at du får ta del i spennende og lærerike samarbeidsprosjekter i industrien.

Studiet gir deg kompetanse i realfag og kjemifag, og ut fra interesser og karriereønske kan du spesialisere deg underveis. Den avsluttende bacheloroppgaven gjøres i samarbeid med industri og næringsliv, og åpner for spennende jobber eller videre masterstudier.

Opptakskrav

Relevant fag- / svennebrev fra Reform 94 eller kunnskapsløftet,
For søkere med fagbrev uten lærlingetid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders relevant praksis.

Følgende fag- / svennebrev anses som relevante:

  • Laboratoriefag
  • Kjemi- / prosessfag

Søkere med annet tilsvarende og relevant fagbrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.

Sist oppdatert: 17.12.2013 09:21

Videre utdanning

Bestått bachelorgrad i ingeniørfag gir grunnlag for master- og doktorgradsstudier i inn- og utland. Hvilke masterutdanninger du kan søke avhenger av valgt studieretning i bachelorstudiet.
For studenter med Bachelor i ingeniørfag – kjemi er masterstudier ved følgende studiesteder spesielt aktuelle:

NTNU, TrondheimUniversitetet for miljø og biovitenskap, ÅsChalmers i GöteborgUniversitetene i Stavanger, Bergen og OsloHøgskolen i Telemark

Flere masterstudier kan være aktuelle: http://www.oslofjordalliansen.no/index.php?ID=17393

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i kjemi er yrkesmulighetene mange. En fordypning i prosesskjemi, energi og materialer gir grunnlag for arbeid innen olje- og energi, næringsmiddel-, farmasøytisk- eller kjemisk industri. En fordypning i mikrobiologi og biokjemi gir deg en mer laboratorieorientert utdannelse, som kvalifiserer til arbeid innen analyse, kvalitetskontroll, utvikling og forskning. Du kan også jobbe med salg av kjemisk utstyr og analyseinstrumenter, undervisning og miljørelatert arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Juni 2014
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Lisbeth Spondalen

Lisbeth Spondalen

Tlf
69215000 - Spør etter Lisbeth.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.