Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben? Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap? Pedagogikk- grunnleggende enhet gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Studiet kombinerer kunnskap fra pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk.

Du får kunnskap om skolen som organisasjon og hvordan varierte arbeidsmåter og sosiale forhold er med på å påvirke hvordan du lærer.

Dette studiet gjennomføres i Drammen i BuskerudStudiet organiseres med undervisning fire helgesamlinger (fredag/lørdag) pr. semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Dette er et betalingsstudium. Studiested og studieavgift bestemmes av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst. Studiet søkes ved HiØ VIDERE og ved FU Sør-Øst. 

Se mer informasjon under knappen "Mer info. om studiet finnes her.." 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 11.03.2016 09:24

Videre utdanning

Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på studier som for eksempel Spesialpedagogikk 1 og Flerkulturell pedagogikk 1 ved Høgskolen i Østfold.

Mer informasjon om studiested

Dette er et samarbeidsstudium. Studiested bestemmes av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Yrkesmuligheter

Studiet vil komme til nytte for deg som er opptatt av å forstå individer og pedagogiske institusjoners læring og utvikling. Det gir deg en god bakgrunn for å arbeide som for eks. assistent i skole, SFO eller barnehage.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Avklares senere
Språk
Norsk
Studiested
Andre studiesteder (se utdypende i tekst)

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69215000 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Avklares senere