Forkurs for ingeniørutdanning

Generelt om studiet

Har du en drøm om å bli ingeniør, men mangler den videregående utdanningen som kreves? Ved Høgskolen i Østfold har vi et tilbud som kan virkeliggjøre drømmen din.

Forkurs for ingeniørutdanning går over ett år og inneholder fagene norsk, matematikk, engelsk, teknologi og fysikk. Fagene er i stor grad sammenfallende med det som undervises i videregående skole, men de er i større grad vinklet mot den etterfølgende ingeniørutdanningen. Forkurset er krevende og du må arbeide hardt og være topp motivert. Etter endt forkurs er du godt forberedt til ingeniørutdanningene ved skolen.

Har du fagbrev eller godkjent realkompetanse er dette kurset en døråpner til ingeniørutdanningen. Kombinasjonen fagbrev/ingeniørutdanning er meget ettertraktet i næringslivet.

Ettårig forkurs for ingeniørutdanning ved HiØ er kun åpent for søkere uten generell studiekompetanse, se opptakskrav.

Studenter med generell studiekompetanse kan søke om opptak til halvårig realfagskurs i matematikk og fysikk for ingeniørutdanning. Se egen studieplan for realfagskurs.

Opptakskrav

Ettårig fullt forkurs for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Østfold er kun åpent for søkere uten generell studiekompetanse. Ett av følgende opptakskrav må oppfylles:

(1) Fullført og bestått minst to år videregående skolegang, dvs. VG2.

(2) Fullført grunnskole og minst 5 år praksis på heltid.

Sist oppdatert: 16.12.2013 22:03

Videre utdanning

Ved bestått forkurs er du kvalifisert for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag ved høgskoler, maritim høgskole og universitet. Bestått forkurs med omfang på minst 30 timer pr. uke, gir adgang til opptak i HiØs ingeniørutdanning på egen kvote.

Studieinfo

Studiepoeng
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2014
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Lisbeth Spondalen

Lisbeth Spondalen

Tlf
69215000 - Spør etter Lisbeth.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.