Studier og kurs

132 studier og kurs funnet
Vis alle studier
Navn Studiepoeng Avdeling Studiested
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) 30 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 90 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 90 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag 180 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid 180 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid 180 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Bachelorstudium i barnevern 180 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i bioingeniørfag 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i digitale medier 180 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Bachelorstudium i informasjonssystemer 180 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer 180 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - data 180 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS 180 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien 180 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse 180 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon 180 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Bachelorstudium i regnskap og revisjon 180 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur 180 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Bachelorstudium i scenografi 180 Akademi for scenekunst Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i skuespill 180 Akademi for scenekunst Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i sosialt arbeid 180 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i sykepleie, heltid 180 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i vernepleie, deltid 180 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i vernepleie, heltid 180 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 180 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Bedriftsøkonomi, årsstudium 60 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Big Data Analytics (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Halden mer info
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng) 10 HiØ VIDERE Fredrikstad + annet (se utdypende i tekst) mer info
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Engelsk for lærere 1, 1.-7. trinn - Språklæreren. Kompetanse for kvalitet. 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Engelsk for lærere 1, 5.-10. trinn - Språklæreren. Kompetanse for kvalitet. 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Engelsk for lærere 2, 1.-7. trinn - Språklæreren i et fagfellesskap. Kompetanse for kvalitet. 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Engelsk for lærere 2, 5.-10. trinn - Språklæreren i et fagfellesskap. Kompetanse for kvalitet. 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Engelsk, årsstudium 60 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Familieterapi og systemisk praksis 1, videreutdanning (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 0 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Fransk, årsstudium 60 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Grunnleggende taksering (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Andre studiesteder (se utdypende i tekst) mer info
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) 240 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) 240 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell 30 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
IKT for lærere (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Nettbasert mer info
Informasjonsteknologi, årsstudium 60 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Innovasjonsteknikk (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 90 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Kroppsøving og idrett, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Kunst og håndverk, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1 5.-10. trinn (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2 5.-10. trinn (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Mangfold og fellesskap (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) 120 Avdeling for informasjonsteknologi Halden mer info
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) 120 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 120 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) 120 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) 120 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) 120 Akademi for scenekunst Fredrikstad mer info
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) 120 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) 120 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Matematikk 1 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Matematikk 1 for lærere 1.-7.trinn (30 studiepoeng). Kompetanse for kvalitet. 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Matematikk 2 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Matematikk for lærere 1, videreutdanning 5-10 trinn (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Matematikk for lærere 2, videreutdanning 5-10 trinn (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Matematikk, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) 15 Avdeling for lærerutdanning Nettbasert mer info
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) 15 Avdeling for lærerutdanning Nettbasert mer info
Musikk, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Naturfag 1 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Naturfag 2 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Naturfag, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Norsk 1 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Norsk 2 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Norsk 2 for lærere 1-7 (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Norsk 2 for lærere 5-10 (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Norsk, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 90 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Andre studiesteder (se utdypende i tekst) mer info
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng) 60 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Realfagskurs 0 Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad mer info
Regning som grunnleggende ferdighet 1, 5-10. trinn (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 trinn (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) 30 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Religion, livssyn og etikk, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Samfunnsfag, årsstudium 60 Avdeling for lærerutdanning Halden mer info
Sosiale- og emosjonelle vansker 2, videreutdanning (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Halden mer info
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Spansk, årsstudium 60 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Halden mer info
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) 30 HiØ VIDERE Ikke avklart mer info
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Statsvitenskap, årsstudium 60 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden mer info
Tilstandsanalyse av boliger 1 (25 studiepoeng) 25 HiØ VIDERE Andre studiesteder (se utdypende i tekst) mer info
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) 30 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) 60 HiØ VIDERE Fredrikstad mer info
Tysk, påbyggingsstudium 30 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Tysk, årsstudium 60 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Nettbasert mer info
Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) 30 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info
Verditaksering av boliger 1 (15 studiepoeng) 15 HiØ VIDERE Andre studiesteder (se utdypende i tekst) mer info
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) 30 Avdeling for helse- og sosialfag Fredrikstad mer info