Nettsider med emneord «fleksible studier»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanne Schou Røising Røising, Hanne Schou Førstelektor +4769608337 +4741400657 hanne.s.roising@hiof.no ikt og læring, fleksible studier, digitale verktøy i undervisning