Nettsider med emneord «Det digitale samfunn»

Publisert 20. jan. 2022 15:23

CaCOV- studien er et samarbeid mellom forskere ved fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold, Kreftforeningen og prosjektdeltagere fra kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Publisert 5. jan. 2022 18:38

Prosjektets hovedmålsetting er å bidra til et kvalitativt godt hverdagsliv for beboere med demens, pårørende, ansatte og studenter i sykehjem gjennom å innføre personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi.

Publisert 15. des. 2021 07:50

Prosjektet utforsker hvordan profesjonelle barnevernsarbeidere opplever og erfarer bruken av digitale verktøy i sosialt arbeid i praksis og spesielt i kommunikasjonen med brukere. Også tjenestemottakeres erfaringer med bruk av digitale verktøy i kommunikasjonen med profesjonelle studeres, det legges vekt på sosiale medier.

Publisert 14. des. 2021 15:19

Prosjektets målsetting er å skaffe fram ny kunnskap om hvordan digitalisering påvirker og endrer arbeidsprosesser i norsk arbeidsliv. Oppmerksomheten rettes mot effektivitet og profesjonelt samarbeid i kommuner. Prosjektet undersøker også hvordan digitale teknologier kan forbedre profesjonelles arbeid ved å støtte dem i deres beslutningsfatting.

Publisert 14. des. 2021 14:51

Målsettingen med prosjektet er å bidra til å forstå digitaliseringsprosesser i offentlig sektor, nærmere bestemt digitaliseringen av beslutningsprosesser for profesjonelle i førstelinjens ledere i norske kommuner. Prosjektet utforsker hvordan data brukes i praksis og hvilke konsekvenser det har for lederes og profesjonelles beslutningstaking.

Publisert 10. des. 2021 18:32

I dette forskningsprosjektet ser vi på muligheten for å utvikle systemer for beslutningsstøtte basert på maskinlæring for flere deler av helsevesenet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Høgskolan i Borås og en rekke partnere innen helsevesenet på begge sider av grensen. 

Publisert 10. des. 2021 09:54

Målet med dette prosjektet er å gjennomføre og evaluere en sosial ferdighetsintervensjon ved bruk av hodemonterte skjermer for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelse.

Publisert 2. des. 2021 11:34

Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda, Halden Kommune og Hypatia Learning AS skal sammen gjennomføre prosjektet «Kunstig intelligens for vurdering for læring for å styrke læring og undervisning i det 21. århundre». 

Publisert 1. des. 2021 13:29
Et bilde av symbolet for DigiWork
Publisert 1. des. 2021 13:09

DigiWork utforsker en rekke tverrfaglige aspekter ved digitalisering og dens konsekvenser for arbeidslivet, arbeidsorganisasjoner og samfunnet som sådan. 

Publisert 17. nov. 2021 09:40

Prosjektets hovedmål er å lage et system basert på kunstig intelligens, som kan gjenkjenne historisk norsk håndskrift som systemet ikke har sett før og ikke er inkludert i treningen.

Publisert 12. okt. 2021 12:52

Denne forskningsgruppen har sitt utspring i matematikk- og naturfagsmiljøet ved Fakultet for lærerutdanninger og språk og forsker på didaktikk i realfag i lærerutdanningen. 

Publisert 24. sep. 2021 08:29

Forskningsgruppen skal initiere, gjennomføre og formidle forskning på iverksetting og bruk av digitale systemer i organisasjoner. 

Publisert 1. juni 2021 09:51
Publisert 4. mai 2021 13:45

TCSS er en forskergruppe som fokuserer på teknologisk endring og hvordan dette påvirker samfunn og miljø. 

Publisert 22. apr. 2021 08:19
Et bilde av symbolet for DigiEd
Publisert 29. mars 2021 08:58

DigiEd fremmer forskning som bruker utdanningsteori til å analysere hvordan teknologi endrer læringsprosesser og kunnskap, og utforsker hvordan digitalisering påvirker utdanningsfeltet.   

Bilde av forsiden til akkrediteringssøknaden til NOKUT
Publisert 29. mars 2021 08:51

Høgskolen i Østfold sendte en søknad om akkreditering av ph.d. utdanningen Digitalisering og samfunn til NOKUT 29. oktober 2021. I tiden fremover skal NOKUT og en sakkyndig komité vurdere denne og det forventes et endelig svar høsten 2022. 

Et bilde av symbolet for DigiTech
Publisert 29. mars 2021 08:51

DigiTech utforsker det teknologiske fundamentet for et digitalt samfunn med vektlegging av forskning på maskinlæring, kunstig intelligens, industriell informasjonsteknologi og utvikling og design av store og interaktive informasjonssystemer. 

Et bilde av symbolet for DigiHealth
Publisert 29. mars 2021 08:51

DigiHealth fremmer utforskende og kritiske analyser av hvordan digitalisering påvirker helse og velferdssektoren, og hvordan implementering av ny teknologi erfares av berørte parter i helse- og velferd, utdannings- og arbeidssektoren.