Nettsider med emneord «Det digitale samfunn»

Publisert 29. mai 2019 15:07

Forskningsgruppen har som mål å initiere, gjennomføre og formidle klinisk forskning med fokus på ivaretagelse og behandling av akutt, kritisk skadde pasienter, samt operasjonspasienter- pasienter under medisinsk og kirurgisk behandling og omsorg.

Publisert 4. feb. 2019 14:20

Stedene der folk møtes, og organisasjonene de arbeider i, er komplekse og ikke-lineære. CC:PPO består av forskere som er opptatt av hva som skjer i disse møtene, hvordan møtene koples sammen, og hvilke konsekvenser møtene og koplingen mellom dem får.

Publisert 24. sep. 2021 08:29

Forskningsgruppen skal initiere, gjennomføre og formidle forskning på iverksetting og bruk av digitale systemer i organisasjoner. 

Publisert 30. apr. 2018 14:02

Hva mister vi og hva vinner vi på å digitaliser vår kollektive velferdsstatlige infrastruktur? Hvordan påvirker materielle forhold, teknologi og digitalisering kvaliteten og utførelsen av velferdstjenester? Hvordan kan vitenskap og teknologistudier bidra til teoretisk, metodisk og analytisk utvikling av sosialfagene?

Robots at work
Publisert 9. mai 2018 10:34

Forskergruppa CPSForsk vant Høyskolens Forskningsprisen 2020. Det er vi stolte av og tar med oss som en viktig inspirasjon videre!

Forskergruppa Cyber-fysiske systemer (CPSForsk) konsentrerer seg om systemer der det er essentielt å observerer og styre fysiske ting. Derfor undersøker vi digitalisering: roboter, smarte hjem, energieffektivisering og moderne produksjonsteknologi. I forskningen vår finner vi fag som modellering, sanntidssystemer, nettverk, skytjenester og tingenes internett.

DDDS Group
Publisert 9. mai 2018 10:14

The research group focuses on developing methods, tools, and techniques to increase participation in both professional and end-user design practices in the digital society. We aim to further the agenda of making design accessible to everyone, by empowering people with tools to actively engage in and contribute to co-creative practices in the digital society. Currently, the group is involved in projects in several domains, health, education, engineering, and media, providing a diverse research environment for the group members.

Publisert 9. mai 2018 12:25

Forskningsgruppa for maskinlæring ved HiØ består av en blanding av vitenskapelig ansatte, doktorstudenter, masterstudenter og medlemmer fra eksterne partnere som f.eks. lokale foretak. Vårt arbeid innen maskinlæring spenner seg fra teoretiske nyvinninger for fagfeltet til utvikling av praktiske stor-skala løsninger basert på maskinlæring for industrien. Vi har jobbet med automatisk programmering, kunstige nevrale nettverk, evolusjonær optimering og bildeanalyse.

Publisert 4. mai 2021 13:45

TCSS er en forskergruppe som fokuserer på teknologisk endring og hvordan dette påvirker samfunn og miljø. 

Develep Development learning and psychological processes
Publisert 25. sep. 2020 10:59

DeveLeP er ei interdisiplinær forskargruppe med eit breitt fokus på emne knytt til nevroutviklingsforstyrringar, læring og psykologiske prosessar.

Publisert 6. des. 2018 21:02

I forskningsgruppa IKT og Læring forsker vi på læring og undervisning i teknologirike omgivelser, nettbasert undervisning og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) hos lærerstudenter og lærere/undervisere i barnehage, skole og høyere utdanning.

Publisert 12. okt. 2021 12:52

Denne forskningsgruppen har sitt utspring i matematikk- og naturfagsmiljøet ved Fakultet for lærerutdanninger og språk og forsker på didaktikk i realfag i lærerutdanningen.