Nettsider med emneord «Digital eksamen»

Publisert 26. aug. 2019 09:02

Digital innlevering og vurdering i Inspera Assessment  

Publisert 28. feb. 2019 09:04
Publisert 26. sep. 2018 16:33

Fredag 26. oktober kommer leverandør av nytt system for elektronisk plagiatkontroll (Urkund) og holder to presentasjoner ved Høgskolen i Østfold, ett på hvert studiested. 

Publisert 26. sep. 2018 16:32

Fredag 26. oktober kommer leverandør av nytt system for elektronisk plagiatkontroll (Urkund) og holder to presentasjoner ved Høgskolen i Østfold, ett på hvert studiested. 

Publisert 12. juni 2018 16:38