Nettsider med emneord «Fredrikstad»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kent André Bersvendsen Bersvendsen, Kent André Senior Librarian +4769608666 kent.a.bersvendsen@hiof.no CRIStin, Fredrikstad
Bilde av Kent André Bersvendsen Bersvendsen, Kent André Spesialbibliotekar +4769608666 kent.a.bersvendsen@hiof.no CRIStin, Systematiske søk, Åpen forskning, Fredrikstad
Bilde av Tore Olavson Buarøy Buarøy, Tore Olavson Senior Librarian +4769608858 tore.o.buaroy@hiof.no Web development, Library instruction, CRIStin, EndNote, Fredrikstad
Bilde av Tore Olavson Buarøy Buarøy, Tore Olavson Spesialbibliotekar +4769608858 tore.o.buaroy@hiof.no Nettsider, EndNote, CRIStin, Undervisning, Fredrikstad
Bilde av Anne-Lise Eng Eng, Anne-Lise Research Librarian / Academic Librarian +4769608764 anne.l.eng@hiof.no EndNote, Library instruction, Academic writing center, Zotero, Fredrikstad
Bilde av Anne-Lise Eng Eng, Anne-Lise Universitetsbibliotekar +4769608764 anne.l.eng@hiof.no Studieverksted, EndNote, Zotero, Undervisning, Fredrikstad
Bilde av Grete Gluppe Gluppe, Grete Senior Librarian +4769608762 +4790184539 grete.gluppe@hiof.no Library instruction, Reference desk, Fredrikstad
Bilde av Grete Gluppe Gluppe, Grete Spesialbibliotekar +4769608762 +4790184539 grete.gluppe@hiof.no Alma, Systematiske søk, Åpen forskning, Databaser, Leganto, Forskningsstøtte, Fredrikstad
Bilde av Trine Kristin Tingelholm Karlsen Karlsen, Trine Kristin Tingelholm Head Librarian / Principal Librarian +4769608706 trine.k.karlsen@hiof.no Reference desk, Library instruction, Fredrikstad
Bilde av Trine Kristin Tingelholm Karlsen Karlsen, Trine Kristin Tingelholm Hovedbibliotekar +4769608706 trine.k.karlsen@hiof.no Forskningsstøtte, Undervisning, Systematiske søk, Tidsskrifter, Brage, Fredrikstad
Bilde av Therese Fostervold Mathisen Mathisen, Therese Fostervold Førsteamanuensis +4769608710 therese.f.mathisen@hiof.no Forskning, Fredrikstad, helse, kronisk syke, kropp, PhD, Psykisk helse, Veiledning
Bilde av Kristian Sandbekk Norsted Norsted, Kristian Sandbekk Seniorrådgiver +4769608066 kristian.s.norsted@hiof.no Åpen forskning, DataverseNO, Fredrikstad
Bilde av Unni Rønningen Rønningen, Unni Senior Librarian +4769608707 unni.ronningen@hiof.no Databases, Periodicals, Reference Desk, Fredrikstad
Bilde av Unni Rønningen Rønningen, Unni Spesialbibliotekar +4769608707 unni.ronningen@hiof.no E-bøker, Litteratursøk, Oria, Databaser, Alma, Tidsskrifter, Nettsider, Fjernlån, Fredrikstad