Nettsider med emneord «Kunstnerisk utviklingsarbeid»

Bildet viser fra en performance på Ny Musikks Festival ONLY CONNECT på Sentralen
Publisert 25. aug. 2020 13:10

Den pågående profesjonaliseringen av kunstfeltet ser ut til å handle mer om stadig større og komplekse institusjoner enn om reelle kunstneriske prosesser.