Nettsider med emneord «NOA 9»

Publisert 2. juli 2021 11:55

Neste NOA blir arrangert ved Høgskolen i Østfold i februar 2022, studiestad Halden. Hovudtemaet for konferansen er Fleirspråklegheit som ressurs for individ og samfunn. Det blir mulegheit for å leggje fram arbeid i form av ordinære foredrag i sesjonar og som posterpresentasjonar. Det blir også dugnadsgrupper og plenumsforedrag.