Nettsider med emneord «Navigating Knowledge Landcsapes»

Publisert 10. jan. 2019 12:53

Under konferansen Psychosocial Work in the Digital Society arrangert av forskergruppen, ble boken Navigating Knowledge Landscapes lansert.