Nettsider med emneord «Nyansatt»

Publisert 22. aug. 2019 10:51

Denne rutinen beskriver hvilke oppgaver og ansvar leder, fadder og annet støtteapparat har for mottak av en nyansatt – fra en kandidat er innstilt til stilling og de 6 første måneder i en ansettelsesforhold.

Publisert 7. mars 2019 15:09

Alle nyansatte har 6 måneders prøvetid. Planmessig tilrettelegging og oppfølging i denne perioden vil gi deg og din leder gode forutsetninger for å oppfylle forventningene dere har til hverandre. Dette vil øke muligheten for at du og arbeidsgiver etter 6 måneder er på stø kurs mot et produktivt og langt arbeidsforhold.

Publisert 15. mai 2018 15:31

Her får du en oversikt over noen av oppgavene du må utføre de første dagene som ansatt ved HiØ. Disse oppgavene gjelder både deg i undervisnings- og forskerstilling og deg i teknisk- administrative stillinger.