Nettsider med emneord «Urkund»

Publisert 26. sep. 2018 16:33

Fredag 26. oktober kommer leverandør av nytt system for elektronisk plagiatkontroll (Urkund) og holder to presentasjoner ved Høgskolen i Østfold, ett på hvert studiested. 

Publisert 26. sep. 2018 16:32

Fredag 26. oktober kommer leverandør av nytt system for elektronisk plagiatkontroll (Urkund) og holder to presentasjoner ved Høgskolen i Østfold, ett på hvert studiested. 

Publisert 12. juni 2018 16:38