Nettsider med emneord «corona»

Publisert 4. mars 2020 08:53

Østfold University College created an emergency management team on 28 February to secure that students and staff have access to timely responses to their questions regarding lectures, exams, practical training/placements, planned international travel/activity and other HiOF-related activity.

Bildeutklipp av plakat for Coronavirus
Publisert 6. feb. 2020 13:50

HiØ har satt krisestab 28.02.2020 for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, eksamen, praksis, utenlandsopphold og andre sider ved høgskolens drift.