Nettsider med emneord «dødsfall»

Publisert 2. apr. 2020 08:34

Rutinen er en presisering av høgskolens generelle rutine ved dødsfall for ansatte eller studenter.

Når en ansatt eller student dør, er det naturlig at leder for enheten informerer de ansatte og studenter om dette. Informasjonsbehovet er svært ofte stort, særlig ved plutselige dødsfall som direkte angår avdelingen/seksjonen. Både studenter og ansatte må informeres så raskt som mulig, slik at de ikke får første melding gjennom dødsannonse, presseoppslag, rykte eller ved spørsmål utenfra.