Nettsider med emneord «gruppeoppgave»

Publisert 26. aug. 2019 14:21

Grupper og gruppeinnleveringer i Canvas

Publisert 5. okt. 2018 15:03

"Innleveringsverktøyet" i Canvas er noe de fleste må forholde seg til . På dette kurset ser vi nærmere på ulike typer oppgaver (innleveringer) i Canvas – og hvordan tilbakemeldinger fungerer. Nøkkelord; Individiuelle oppgaver, gruppeoppgaver, hverandrevurdering, speedgrader og karakterbok