Nettsider med emneord «hovedtillitsvalgt»

Publisert 25. apr. 2018 15:05

De ansatte sikres medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen gjennom sine fagforeningene.