Nettsider med emneord «konferanse»

Publisert 18. feb. 2019 13:44

Tema i år er: «Tett på studenten» Konferansen setter fokus på lærerstudenten og på ulike sider ved studenttilværelsen. Hvem er dagens student og hva bør vi vite for å skape en best mulig utdanning?