Nettsider med emneord «mangfold»

Publisert 14. juni 2019 15:10

Likestilling- og mangfoldsarbeidet ved høgskolen skal fremme reell likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell legning. Arbeidsmiljøet skal være preget av likestilling og inkluderende holdninger.