Nettsider med emneord «matematikkdidaktikk»

Publisert 5. juli 2019 12:35

I dette prosjektet vil vi studere og komme med eksempler på hvordan vi kan skape gode overganger mellom tekster og abstrakte symboler i undervisning av algebra. 

Publisert 5. juli 2019 09:49

I dette prosjektet setter vi fokus på utfordringer med å bruke dagligtale i matematikk. Hva er forskjellen på å bruke "og" og "eller" i løsning av andregradslikninger?

Publisert 2. juli 2019 14:17

I dette prosjektet ser vi nærmere på alternativ praksis ved et vitensenter i grunnskolelærerutdanningene. 

Publisert 1. juli 2019 09:02

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvordan lærere behandler elevfeil som kommer opp i timene.

Publisert 28. juni 2019 15:09

I dette prosjektet undersøker vi hvordan lærere beskriver sin egen lærerrolle i samtaler med kolleger.

Publisert 12. juni 2018 16:23
Publisert 12. juni 2018 16:23