Nettsider med emneord «personvernskonsekvenser»

Publisert 2. apr. 2019 09:31

Personvernombudet (heretter PVO) har vurdert personvernskonsekvenser for to skjema som benyttes under prøvetiden. Skjemaene er dokumentasjon på oppstartssamtalen og oppfølgingssamtalene mellom arbeidstaker og nærmeste leder for arbeidstaker.