Nettsider med emneord «prøvetid»

Publisert 2. apr. 2019 09:31

Personvernombudet (heretter PVO) har vurdert personvernskonsekvenser for to skjema som benyttes under prøvetiden. Skjemaene er dokumentasjon på oppstartssamtalen og oppfølgingssamtalene mellom arbeidstaker og nærmeste leder for arbeidstaker.

Publisert 7. mars 2019 15:09

Alle nyansatte har 6 måneders prøvetid. Planmessig tilrettelegging og oppfølging i denne perioden vil gi deg og din leder gode forutsetninger for å oppfylle forventningene dere har til hverandre. Dette vil øke muligheten for at du og arbeidsgiver etter 6 måneder er på stø kurs mot et produktivt og langt arbeidsforhold.