Nettsider med emneord «religion»

Publisert 22. aug. 2019 13:27

I denne forskningsgruppen retter vi fokus mot utfordringer i det demokratiske, flerkulturelle samfunnet. Vi ønsker å bidra til et forebyggende arbeid i utdanningsløpet fra barnehage til skole.