Nettsider med emneord «samarbeidsmidler»

Publisert 27. nov. 2019 15:43

Avdeling for helse og velferd deler årlig ut midler til samabeidsprosjekter mellom praksisfeltet og høgskolen. Midlene skal gå til prosjekter som enten har som mål å styrke praksisundervisningen og/eller tjenesteutøvelsen.