Nettsider med emneord «studentassistenter»

Publisert 17. okt. 2018 11:40

Studieverkstedet har flere aktiviteter som skal hjelpe studentene gjennom studietiden. Følg oss gjerne på Studieverkstedets Facebookside.

 

Publisert 29. mai 2018 00:23

Studieverkstedet - student hjelper student - i Fredrikstad og Halden.

Publisert 6. mai 2018 10:24

Ved Høgskolen i Østfold er det utarbeidet felles retningslinjer knyttet til rekruttering og bruk av studentassistenter. Disse er ment som en praktisk hjelp for fakultetene med vekt på arbeids - og ansvarsfordeling mellom emneansvarlig, undervisningsleder/instituttleder og Seksjon for lønn. Dette både for å sikre ansettelses - og arbeidsforholdet mellom studenter og høgskolen, samt for å bidra til en effektiv organisering og bruk av studentassistenter.