Nettsider med emneord «veiledning»

Studenter i Aud Max
Publisert 11. jan. 2022 10:26


Velkommen til Rådgiverseminar - 2022!
Dette er et  digitalt seminar for deg som veileder unge og voksne som skal forberede valg om høyere utdanning. Seminaret er gratis.
Påmelding innen fredag 4. februar finner du her.

Publisert 21. sep. 2021 13:29

I en nylig publisert studie har forskere ved Høgskolen i Østfold gjennomført fokusgruppeintervjuer med totalt 34 veiledere i kommune og på sykehus. Funnene viser at veiledning oppleves som utfordrende på grunn av kompleksiteten i praksisfeltet.

Publisert 18. juni 2019 15:44
Publisert 12. juni 2018 16:33
Publisert 11. juni 2018 10:03

Dette prosjektet ser på hvordan veiledning som metode kan benyttes inn mot det daglige arbeidet, også innenfor spesialpedagogikk, i barnehage, skole og andre virksomheter.  

Publisert 29. mai 2018 00:23

Studieverkstedet - student hjelper student - i Fredrikstad og Halden.