Aktuelt

Publisert 1. des. 2022 13:44

For å dele erfaringer og diskutere mulighetene videre, møtes noen av verdens beste forskerne innen fagfeltet på Høgskolen i Østfold våren 2023. Nå har prosessen startet med å få inn rykende fersk forskning som skal presenteres på konferansen. Hovedtemaet i år er «menneskesentrert kunstig intelligens for det digitale samfunn».

Publisert 16. nov. 2022 08:13

I samarbeid med Sunnaas sykehus, Nesodden kommune og Sykehuspartner, jobber forskere fra Høgskolen i Østfold med å utvikle digitale løsninger som skal bedre samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter som trenger rehabilitering. Målet er å sikre pasientene større eierskap til egen rehabilitering.

Skjermdump - bilde av brev fra kommunaldepartementet
Publisert 14. nov. 2022 13:41

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt en oppfordring til alle statlige aktører om energisparing i både eide og leide lokaler. Basert på denne oppfordringen må høgskolen også iverksette konkrete tiltak.

Bildet viser begge prisvinnerne med blomster og diplom
Publisert 29. okt. 2022 10:21

Lars Emil ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon og Siri ved Institutt for sykepleie, helse og biovitenskap deler årets pris. Ifølge juryen utfyller de to hverandre i måten å jobbe med utdanningskvalitet på. 

Publisert 29. okt. 2022 08:56

Therese er ikke redd for å kaste seg ut i den dagsaktuelle debatten med sin forskning. Hun stiller gjerne opp dersom media tar kontakt og hun evner å formidle slik at folk flest forstår. For dette er hun tildelt Formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold.