Arrangementer

Skolelederes verdsetting av tospråkl

Biblioteket studiested Halden

Skolelederes verdsetting av tospråklig fagopplæring og tospråklige faglæreres plass i læringsfellesskapet

Artistic Research Forum (ARF)

Akademi for scenekunst, studiested Fredrikstad

Artistic Research Forum 2017 arrangeres ved Akademi for scenekunst.

Sosionomutdanningen feirer 15 år!

Studiested Fredrikstad, H-113

I 15 år har Høgskolen i Østfold utdannet sosionomer ved Avdeling for helse- og velferd. Den 27. oktober markeres dette med både foredrag og underholdning.

Karrieredag Avdeling for helse og vel

Studiested Fredrikstad

Dette er en dag der studenter ved Avdeling for helse og velferd og potensielle arbeidsgivere får anledning til å møtes.

KONFERANSE: Akademisk dannelse og fø

Studiested Fredrikstad

Få med deg konferansen hvor vi setter fokus på akademisk dannelse og studentaktiv forskning, samt formidling og studieverksted/skrivesenter og bibliotekets rolle i UHR-sektoren.

Karrieredag Avdeling for ingeniørfag

Studiested Fredrikstad

Dette er en dag der studenter ved Avdeling for ingeniørfag og potensielle arbeidsgivere får anledning til å møtes.

EXPO 2018

Studiested Fredrikstad

Besøk den årlige utstillingen der ingeniørstudentene viser sine spennende bachelorprosjekter!