Arrangementer

Ny som lærer i barnehage og skole

Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen

Ordningen Ny som lærer i barnehage og skole v/Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold inviterer til partnerskapskonferanse for å diskutere status og utfordringer i arbeidet med nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og lærere i videregående opplæring.

Disputas v/Ole Henrik Brochgrevink Ha

Universitetet i Oslo

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Å fremme toleranse og autonomi i skolen.

Seminar - Cambridge Analytica

Høgskolen i Østfold, Halden, Biblioteket

Onsdag 2. mai, kl. 12:00-12:30 diskuterer Elin Strand Larsen og Lars Emil Skrimstad Knudsen Facebook og Cambridge Analytica-saken i biblioteket.

Forskerseminar i språk- og litteratu

Studiested Halden

Per Thomas Andersen ved Universitetet i Oslo besøker Høgskolen i Østfold. Mer informasjon om tidspunkt, sted og tema for forskerseminaret kommer senere.

EXPO 2018

Studiested Fredrikstad

Besøk den årlige utstillingen der ingeniørstudentene viser sine spennende bachelorprosjekter!

Vitnemålseremoni Studiested Halden

Biblioteket, Halden

Vitnemålseremoni for studenter som fullfører gradsutdanning, PPU og Grunnskolelærerutdanning ved Studiested Halden våren 2018