Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn

Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn

Fra
Til
Sted
Biblioteket, studiested Fredrikstad

Nattergalen__Kopi.jpg

For første gang i Nattergalens historie er det gjennomført et pilotprosjekt hvor studenter har vært mentorer for voksne innvandrere. Målet var at disse møtene skulle bidra til en økt gjensidig kulturforståelse, at mentorene kunne formidle nyttig kunnskap om norsk studentliv og arbeidsliv, og kanskje bidra til å korte ned tiden det tar å komme i arbeid eller utdanning. Vi vil presentere de første resultatene av pilotprosjektet for dere her.

Foredraget er av Anne Glømmen og Beate Sæthern.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg