Når bør det varsles og hva er konsekvensene av å bli en varsler?

Debatt om varsling

Fra
Til
Sted
Litteraturhuset i Fredrikstad

Hysj_COLOURBOX6667535.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre? Hva kan gjøres for å få mer åpenhet om de viktige tingene i arbeidslivet? Er lovverket godt nok eller må det en holdningsendring til? Og; hva skjer hvis varsling misbrukes?

Innleder til debatten er førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold. Hun har skrevet doktoravhandlingen; Hysj - om den skjulte policyen for taushet i arbeidslivet.

KjerstiLienHolte.jpg

Kjersti Lien Holte. Foto: Privat.

Oline Lothe Hesselberg fra Ellingsøy i Ålesund er sykepleier. Hun havnet i et etisk dilemma da hun jobbet på Ammerudlunden sykehjem i Oslo. Det resulterte i at hun varslet om ulovlige turnuslister for ansatte. Hun mottok i 2011 ytrings- og varslingsprisen Stockmanns hammer for sin innsats. På arbeidsplassen fikk varslingen en mer blandet mottakelse.

oline-lothe-hesselberg.jpg
Oline Hesselber. Foto: Nikolas B. Farstad.

Birthe Eriksen er advokat og arbeider særlig med arbeidsrett, kontraktsrett, personvern, økonomisk kriminalitet, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse. Hun driver også mye med kurs- og foredragsvirksomhet, både for offentlig og privat sektor. Hun underviser i arbeidsrett, markedsrett og etikk ved Høyskolen Kristiania.

Hun har doktorgrad fra 2016 i arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, har publisert en rekke artikler innen arbeidsrett, selskapsrett, konkurranse og korrupsjon. I 2015 var hun redaktør for boken: Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur.

Birthe Eriksen ble fra november 2016 medlem av det regjeringsnedsatte lovutvalget som skal gjennomgå arbeidsmiljølovens regulering av varslervernet. Hun har uttalt seg en rekke ganger til media om varslersaken i Fredrikstad.

birthe_eriksen.jpg
Birthe Eriksen.

Nils Einarsson Øy er en norsk redaktør og journalist. Han var journalist og reportasjesjef i Fredriksstad Blad fra 1964 til 1977, og deretter nestleder ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad til 1984. Øy var redaktør i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer fra 1984 til 1988, så ble han instituttleder ved Institutt for Journalistikk. Dette var han frem til 1996 da han tok over som generalsekretær Norsk Redaktørforening. Han gikk av med pensjon i 2013 og ble etterfulgt som generalsekretær av Arne Jensen.

Øy er dosent i journalistikk ved Høgskulen i Volda. Han har utgitt mange bøker, særlig om offentlighet, ytringsfrihet og journalistfaglige spørsmål.

Han ble i 2013 tildelt Fritt Ords honnør for sin «utrettelige kamp gjennom førti år for offentlighet, innsynsrett, redaksjonell selvstendighet og profesjonalitet, samt for oppbyggingen av et enestående fagarkiv på disse feltene».

Nils_Oy.jpg

Nils Øy.

Debatten ledes av Erling Omvik, tidligere ansvarlig redaktør (1998-2014) og nyhetsredaktør for Fredriksstad Blad/Mediehuset Østfold AS.

ErlingOmvik.jpg
Les mer på Litteraturhuset i Fredrikstad

Arrangementet er endel av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg